karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Nederlagenstrategie van LTO is nu bijna totaal

graslandEen deel van de boeren in Nederland schreeuwt moord en brand, deze maal tegen het 'stikstofbeleid'. De argumenten die worden aangevoerd zijn weinig meer dan demagogische kreten ('zonder boeren geen eten') en doorgeslagen overdrijvingen ('moord op de boerenstand'), ingegeven door kortzichtig eigenbelang. Inmiddels is een soort van vredesbesprekingen nodig. De wat extremere boerenorganisaties hadden zich hiervoor al bij voorbaat afgemeld, vandaag liet ook de traditionele organisatie LTO weten niet te willen praten met gespreksleider of bemiddelaar Johan Remkes.

Oproep voor 'echt gezond voedselsysteem'

voedselproductieOfschoon iedere Nederlander elke dag voldoende lekker en gezond voedsel kan kopen, zitten er veel dingen fout aan het gehele 'voedselsysteem'. Om dit in orde te brengen is het nodig om de diverse problemen alle tegelijk aan te pakken. Doorvoor pleit de Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV). Dat is een onafhankelijke adviesraad met wortels in de antroposofische wereld, maar inmiddels breed samengesteld met deskundigen uit meerdere disciplines.

Voedsel(productie) in Europa wordt gezonder

groenteteeltOngeveer de helft van de mensen is ongezond te zwaar, velen hebben te hoge bloeddruk, het landschap verarmt door een overmaat aan stikstof en elders op de wereld worden bossen verbrand voor de productie van veevoer en palmolie. Al die problemen hebben met elkaar te maken, stelt de Europese Commissie. Als oplossing voor die problemen is op 20 mei 2020 een nogal ingrijpend plan gepresenteerd waarbij gekeken wordt naar van alles: 'van grond tot mond' of 'van boer tot bord'.

‘Biologisch kan/moet socialer’

biologische groente kopenDe biologische land- en tuinbouw levert een belangrijke bijdrage aan een duurzamer samenleving, maar zou sterker rekening kunnen houden met de sociale aspecten van hun werk. Dit is een conclusie uit het boekje ‘Verbindend ondernemen’ dat Wageningen Universiteit schreef in samenwerking met de biologische sector. Het boekje is gratis te downloaden.

Veel nieuwe ideeën voor vleesvervangers

Acht innovatieve bedrijven krijgen een bijdrage om een goed idee voor nieuwe vleesvervangers uit te werken. Vijf van die bedrijven krijgen later een subsidie om hun nieuwe product ook werkelijk te vervaardigen. Staatssecretaris Martijn van Dam besloot hiertoe in het kader van de New Food Challenge.

Convenant plantaardige eiwitten

Opnieuw is er een nationaal convenant gesloten om de productie van plantaardige eiwitten te stimuleren. Bedrijven, wetenschap en overheid willen samen kennis ontwikkelen en delen, met als doel om bij de ‘eiwit-transitie’ wereldwijd een economisch interessante rol te spelen. De eiwit-transitie houdt in dat dierlijk eiwit (vlees) wordt vervangen door plantaardig eiwit.

Zeewierteelt nog niet rendabel te maken

Grootschalige teelt van zeewier in de Noordzee is nog niet economisch rendabel. Maar misschien wel als enkele positieve bij-effecten in ogenschouw worden genomen: kustbescherming, waterzuivering en verhoging biodiversiteit. Het is alleen lastig om deze extra ‘ecosysteemdiensten’ op waarde te schatten. Dit meldt onderzoeksdienst LEI in zijn rapport ‘Zeewier en natuurlijk kapitaal’ (lees of download pdf).

Consument koopt meer duurzaam voedsel

In Nederlandse supermarkts, winkels en op markten worden steeds meer duurzame voedingswaren gekocht. Duurzaam is: biologisch en/of diervriendelijke en/of zonder milieuschade of uitbuiting van arbeiders. Dit soort producten was in 2015 goed voor een marktaandeel van rond de 8% en het groeit nog steeds.