karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Over deze site

Deze site is gemaakt door Wim Guiking, auteur en journalist.

Doel is om alle online beschikbare kennis over voeding overzichtelijk en begrijpelijk toegankelijk te maken.

De vele geraadpleegde bronnen en de bronnen waarnaar verwezen wordt, zijn met zorg uitgekozen. De auteur van AllesOverVoeding.nl kan evenwel niet instaan voor de juistheid van de bronnen waaruit is geput of waarnaar verwezen wordt, temeer daar die brongegevens snel kunnen wijzigen. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor welk nadeel ook dat ondervonden wordt als gevolg van informatie op deze site.

Niemand kan meer 'alles' weten. Daarom nodigt het redactieteam van AllesOverVoeding.nl iedere bezoeker uit om, daar waar hij meent te beschikken over méér of vollediger informatie, die aanvullende of correcte gegevens aan ons te verstrekken.
Of in rond Hollands: weet u het beter? Zeg het ons!
Dat kan simpel door een mailtje te sturen. Wij stellen opbouwende kritiek zeer op prijs.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor kritiek waarmee deze site beter kan worden. Het is immers in het belang van iedereen om te beschikken over veel en juiste informatie over onze dagelijkse voeding.

Privacy en cookies op allesovervoeding.nl

De beheerder van deze website doet helemaal niets met cookies. Het enige cookie dat aan deze site verbonden is, is een standaard Google-cookie – dankzij dat cookie kunnen wij onder meer zien hoe veel mensen pagina's op deze site bezoeken.

Van degenen die zich meldden voor onze nieuwsbrief kennen wij het mailadres (en soms de naam); daar doen wij verder helemaal niets mee en we geven zeker geen enkele informatie aan wie dan ook. Het enige dat wij verkopen, zijn praatjes - en dan nog gratis ook.

Verder maakt de Twitter-button gebruik van twee eigen cookies – dat gaat geheel buiten deze site om.

Kortom: uw privacy is hier gewaarborgd – wij weten simpelweg niets van u.