karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Verbeteringen in voedselproductie

Dat de voedselproductie duurzamer moet, daar is iedereen het wel over eens. Gelukkig wordt daar ook op veel plekken aan gewerkt. Het ministerie van EZ kreeg na een oproep 78 ideeën aangereikt. De 16 beste projecten ontvangen samen een bescheiden subsidie van € 0,7 miljoen. Voor de beste drie of vier projecten komt nog eens 1,1 miljoen beschikbaar.

Opvallend is dat veel projcten gaan over kleine zaken: vaak het terugwinnen van nuttige stoffen uit afvalstromen. Kleine hoeveelheden, waar best grote bedragen mee gemoeid kunnen zijn. Maar één project gaat over het beter bewaren van aardappelen, en dat kan betrekking hebben op wereldwijd maar liefst 350 miljard kilo piepers.