karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Voedsel(productie) in Europa wordt gezonder

groenteteeltOngeveer de helft van de mensen is ongezond te zwaar, velen hebben te hoge bloeddruk, het landschap verarmt door een overmaat aan stikstof en elders op de wereld worden bossen verbrand voor de productie van veevoer en palmolie. Al die problemen hebben met elkaar te maken, stelt de Europese Commissie. Als oplossing voor die problemen is op 20 mei 2020 een nogal ingrijpend plan gepresenteerd waarbij gekeken wordt naar van alles: 'van grond tot mond' of 'van boer tot bord'.

'Niks doen kost meer'

Dit plan maakt onderdeel uit van de nieuwe strategie van de Europese Commissie, die is vervat in de 'Green deal' die ervoor moet worden dat de Unie in 2050 klimaatneutraal is. het 'voedsel-deel' van dit plan heet in het engels ook wel 'Farm to fork'. Dat alles kost heel veel geld: pakweg 260 miljard euro per jaar. 'Maar niks doen kost nog meer', is de overtuiging van de Nederlandse eurocommissaris Frans Timmermans.

Vee en vlees

Opvallend in de gepresenteerde plannen is dat die zich sterk keren tegen het eten van vlees maar niet pleit voor inkrimping van de veestapel. Niet zo vreemd, want als de vleesconsumptie echt zou dalen, krimpt de veestapel vanzelf. De plannen zijn vooral positief gericht, met stimulansen voor het eten van groenten en fruit. Een belangrijk onderdeel is ook eerlijke en duidelijke voorlichting voor consumenten. Die moeten snel en betrouwbaar kunnen zien gezond of ongezond een product is.

Lees meer over de 'Farm to fork' strategie van de Europese Commissie.