karnemelk-roze
karnemelk is gezond

‘Biologisch kan/moet socialer’

biologische groente kopenDe biologische land- en tuinbouw levert een belangrijke bijdrage aan een duurzamer samenleving, maar zou sterker rekening kunnen houden met de sociale aspecten van hun werk. Dit is een conclusie uit het boekje ‘Verbindend ondernemen’ dat Wageningen Universiteit schreef in samenwerking met de biologische sector. Het boekje is gratis te downloaden.

De auteurs van het boekje gaan uit van de drie P’s van duurzaamheid: people, planet, profit. De biologische sector is zeer sterk in de aandacht voor planet, minder voor profit en people. ‘Verbindend ondernemen’ gaat op zoek naar mogelijkheden voor een beter evenwicht tussen de drie P’s. Deze zoektocht is vooral een theoretische excercitie.

Om de sociale component in de biologische landbouw te versterken, zijn vooral stappen nodig vanuit de sector zelf. Maar belangrijk daarbij, menen de auteurs, is betrokkenheid van consumenten.  Juist inzake biologisch voedsel zou er bij mensen minder verschil moeten zijn in hun gedrag als enerzijds consument en anderzijds burger. De auteurs spreken hierbij over ‘burgerschapsconsumentisme’.
Zie ook het uitgebreide persbericht over deze uitgave.