karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Zeewierteelt nog niet rendabel te maken

Grootschalige teelt van zeewier in de Noordzee is nog niet economisch rendabel. Maar misschien wel als enkele positieve bij-effecten in ogenschouw worden genomen: kustbescherming, waterzuivering en verhoging biodiversiteit. Het is alleen lastig om deze extra ‘ecosysteemdiensten’ op waarde te schatten. Dit meldt onderzoeksdienst LEI in zijn rapport ‘Zeewier en natuurlijk kapitaal’ (lees of download pdf).

Zeewier uit de Noordzee is prima te gebruiken voor menselijke consumptie. Maar het kan ook worden benut als veevoer, terwijl er diverse stofjes uit kunnen worden gewonnen die interessant zijn voor de chemische of farmaceutische industrie. In de praktijk lijkt zeewier vooral handig te telen in het Eems-Dollard estuarium of voor de kust van Zeeland.