karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Voedselsysteem moet gezonder, zegt WRR

Consumptie én productie van voedsel moeten nu echt gezonder en duurzamer worden. Dat adviseert de belangrijke denktank WRR aan de regering in zijn rapport ‘Naar een voedselbeleid’. De belangen van de (internationale) handel en industrie moeten niet gaan boven die van gezondheid voor mens en milieu.

Succes en problemen

VoedselnetIn Nederland zijn landbouw en voedselproductie heel succesvol. Helaas doemen er problemen op: obesitas, voedselschandalen met vervuiling, gevaarlijke dierziektes, mestoverschot en in andere delen van de wereld nog altijd honger. Op dezelfde weg doorgaan kan dus niet. Er is vanaf nu meer aandacht nodig voor volksgezondheid en voor ecologische houdbaarheid op langere termijn.

Meer samenhang

Overheidsbeleid voor enerzijds landbouw, anderszijds volksgezondheid moeten meer samenhang vertonen. Landbouwbeleid moet niet alleen naar boeren kijken, maar ook letten op ‘vervolgtrajecten' als industrie, handel en supermarkten. Beleid voor gezondheid moet zich richten op méér dan alleen consumptiekeuzes, en dus dus ook op het 'voortraject' van productie, verwerking en aanbod

Minder zoet, zout, vet én vlees

De WRR stelt dat inmiddels overduidelijk is dat mensen voor een goede gezondheid minder suiker, zout en ongezond vet zouden moeten eten. Maar ook minder (rood) vlees - en dit laatste is vooral ook gezond voor het mileu omdat de grootschalige veehouderij erg milieubelastend is. De overheid zou dit moeten uitdragen.

Gratis te downloaden is het hele rapport Naar een voedselbeleid, of een samenvatting van zes pagina’s. Of lees alleen het persbericht.