karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Convenant plantaardige eiwitten

Opnieuw is er een nationaal convenant gesloten om de productie van plantaardige eiwitten te stimuleren. Bedrijven, wetenschap en overheid willen samen kennis ontwikkelen en delen, met als doel om bij de ‘eiwit-transitie’ wereldwijd een economisch interessante rol te spelen. De eiwit-transitie houdt in dat dierlijk eiwit (vlees) wordt vervangen door plantaardig eiwit.

Noodzaak eiwit-transitie

De noodzaak voor een ‘eiwit-transitie’ wordt wereldwijd ingezien. Er komen steeds meer aardbewoners, die zich steeds vaker ook vlees kunnen veroorloven. De productie van vlees belast het mileu echter aanzienlijk, door de zeer grootschalige verbouw van veevoer en de uitstoot van diverse broeikasgassen door mest en dieren.

Nut eiwit-transitie

Het nieuwe convenant, dat per 7 maart 2017 werd ondertekend, combineert op typisch Hollandse wijze hulp en handel. Hulp is er om vooral ook in minder ontwikkelde landen de productie van plantaardig eiwit te stimuleren. Handel is er voor Nederlandse bedrijven die hierover veel kennis hebben en die te gelde kunnen maken.
Zie ook een nieuwsbericht bij Duurzaam Ondernemen.
Of bekijk/download het Convenant Plantaardige Eiwitten (pdf).

Serious business

Vleesvervangers beginnen ondertussen ‘serious business’ te worden. Terwijl De Vegetarische Slager jaren geleden nog een piepklein eigenwijs bedrijfje was, is het nu partner in een project waaraan ook Wageningen Universiteit, Unilever en veel andere bedrijven aan meedoen. Zie het bericht bij evmi.