knorrie
karnemelk-roze
karnemelk is gezond
 • Varkensvlees

  Varkensvlees is populair om twee redenen: het is goedkoop, en het is makkelijk klaar te maken. Bovendien is het gevarieerd: gewone varkenslappen, 'haas' (biefstuk), karbonade, spare-ribs, spek en ham.

 • Varkenspest of -griep

  Voor consumenten van varkensvlees is varkenspest ziekte niet schadelijk, voor zover nu bekend. Het eten van besmet vlees – zo dat al per ongeluk in de handel komt – is dus niet direct gevaarlijk.
  Een variant van de ziekte kan wel voor mensen schadelijk zijn, zelfs dodelijk.

 • Varkens als hobby

  Wie een flinke tuin heeft, kan daar een varken laten scharrelen, al dan niet in een omheinde weide. Dat kan heel leuk zijn, en financieel is het interressant: een varken eet bijna alle sooren voeding, zoals schillen, groenteresten, oud brood of al het eten dat over is.
  Op levendehave staat veel informatie voor hobbyboeren.

  hobbyvarken

 • NL boeren steeds meer ‘hofleverancier’ voor de wereld

  Nederlandse boeren en tuinders worden steeds meer een soort hofleveranciers voor de hele wereld. Zij leveren heel vaak uitgangsmateriaal: pootaardappelen, bloembollen, zaaizaad, sperma van topstieren en -hengsten en kwaliteitszeugen.

 • Mestproductie beperkt aantal koeien

  Het aantal koeien in Nederland is in de loop van 2018 iets gedaald, en komt uit op 3,9 miljoen. Het gaat dan om melk- en vleeskoeien samen. Het aantal liep iets terug omdat anders de mestproductie te veel uit de hand zou lopen. Tegelijk kwam er wel meer schapen en vooral geiten: in totaal nu ruim 1,4 miljoen. Bij Agrimatie.nl (van Wageningen Universiteit) zijn meer cijfermatige gegevens te vinden.

 • Kijk in de stal

  Hoe gaat het er in een varkensstal aan toe? Een beetje vies en stinkend, zal een stadsbewoner algauw vinden. Het kan er ook relatief schoon en efficient zijn, leert een kijkje in de stal. Zo'n bezoekje kan ook via internet. Bij stap in de stal zijn 37 varkensbedrijven te 'bezoeken'.

 • Hormonen, antibiotica

  Jarenlang werden bewust medicinale toevoegingen aan veevoer gedaan. Het gaat dan om stoffen die de groei bevorderen: groeihormonen, anabolica of antibiotica. In de hele EU, zijn hormonen sinds 1988 verboden. Antibioticagebruik wordt sterk beperkt.