Mestproductie beperkt aantal koeien

Het aantal koeien in Nederland is in de loop van 2018 iets gedaald, en komt uit op 3,9 miljoen. Het gaat dan om melk- en vleeskoeien samen. Het aantal liep iets terug omdat anders de mestproductie te veel uit de hand zou lopen. Tegelijk kwam er wel meer schapen en vooral geiten: in totaal nu ruim 1,4 miljoen. Bij Agrimatie.nl (van Wageningen Universiteit) zijn meer cijfermatige gegevens te vinden.

Het aantal varkens is de laatste jaren vrij stabiel, met 12,5 miljoen stuks; dat geldt dan voor vleesvarkens, fokzeugen en biggen samen. Het aantal kippen is ook redelijk stabiel met 105 miljoen stuks; er zijn wel gestaag iets meer legkippen en iets minder vleeskippen.