karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Varkenspest of -griep

Voor consumenten van varkensvlees is varkenspest ziekte niet schadelijk, voor zover nu bekend. Het eten van besmet vlees – zo dat al per ongeluk in de handel komt – is dus niet direct gevaarlijk.
Een variant van de ziekte kan wel voor mensen schadelijk zijn, zelfs dodelijk.

Varkenspest is een virusziekte. Vooral varkens zijn hiervoor bevattelijk, maar door intensief contact met dieren kunnen ook mensen er ziek van worden. Een specifieke variant van het griepvirus kan zich ook van mens tot mens verspreiden.

Dit gebeurde in 2009 in Mexico. Honderdduizenden mensen werden ziek. Ruim tweeduizend mensen overleden daardoor, maar vaak in combinatie met een andere ziekte of aandoening.
In 2010 was er in Engelend een uitbraak van het virus, waaraan circa veertig mensen lijken te zijn overleden.

Wilde zwijnen

Varkenspest is voor dieren zeer besmettelijk. Net als bij mond- en klauwzeer worden er drastische maatregelen genomen als de ziekte ergens wordt geconstateerd. Om de zoveel jaar steekt deze ziekte de kop op. Want bijvoorbeeld in Duitsland dragen wilde zwijnen, die vrij in de bossen leven, de ziekte bij zich. Vogels kunnen het virus overbrengen, onder meer via hun uitwerpselen.

De laatste uitbraak van varkenspest in Nederland was in 1997 en '98. De varkensstapel verminderde er met 2,5 miljoen dieren door. De bestrijding kostte 4 miljard gulden, waarvan de overheid 1,5 miljard bijdroeg.

Meer info:
Dossier bij de Rijksoverheid.
Wikpedia.