karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Snoepautomaat op school kan gezonder

Op veel scholen is het aanbod in de kantines al behoorlijk gezond, maar automaten bieden nog vooral te zoete, zoute of vette ‘rommel’ aan. Met name op mbo-scholen blijft een gezond aanbod van snacks nog achter. Op alle scholen kan de voorlichting over gezonde voeding nog verbeteren. Dit blijkt uit onderzoek dat het RIVM vorig jaar heeft uitgevoerd.

Goede wil, maar...

Op verreweg de meeste scholen bestaat wel goede wil om gezonde voeding te stimuleren. Er is meestal wel aandacht voor in het lesprogramma. Veel kantines verdienen het predicaat ‘Gezonde Schoolkantine’ of op school bestaat de ‘Gezonde School-aanpak’. De snoepautomaten doen hier vaak afbreuk aan, evenals de aanwezigheid in de directe omgeving van supermarkten of snack-karren.

Meukvrije snoep

Verantwoord snoepen blijft lastig. Een ijveraar voor automaten met gezonde snoep is bijvoorbeeld Food2Smile. Deze vrij nieuwe organisatie biedt allerlei soorten ‘meukvrije snoep’ aan, zoals ze het zelf noemen. De aangeboden snoep ziet er aantrekkelijk uit en smaakt ook zoet, maar altijd zonder suiker.