karnemelk-roze
karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Zuivel bracht welzijn en welvaart

Nederland is een top-zuivelland. Melk is echt een witte motor (geweest) voor de bevolking en voor de economie. Met de ronde, gele kazen is eeuwenlang goud verdiend.

Nederland is door de eeuwen heen groot geworden met zuivel. Dat geldt voor afzonderlijke individuen (de 'kaaskoppen'), én voor het land als geheel. De koeien op de sappige Hollandse weiden leverden gezonde melk voor de eigen bevolking, en kaas voor de export. Dat was een belangrijke basis voor de nationale rijkdom in de Gouden Eeuw.

koeieuierKoeien geven gemiddeld een kleine 8.000 liter melk per jaar, vier tot zes jaar lang. Absolute toppers geven veel meer en mogen langer doorgaan; ze kunnen in totaal tot voorbij de 100.000 liter komen.

Het aantal koeien in Nederland, inclusief voor de fokkerij en de vleesproductie, bedraagt ongeveer vier miljoen; 1,5 miljoen voor de melkproductie, en voor de vleesproductie en de fok elk 1,25 miljoen. Ze begrazen, samen met schapen, bijna een miljoen hectare weiland. Van al dat gras maken ze gezonde dingen.