karnemelk-roze
karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Melkzuurbacterie - lang zal hij leven

Melkzuurbacteriën zijn werkelijk vrienden van de mensheid. Ze zijn als brave waakhonden: altijd bij je in de buurt, een vrolijke metgezel en terstond bereid om vervelende of vijandige individuen weg te jagen. Ze zitten van nature in onder meer karnemelk, yoghurt en kaas.

bacteriefles

Het grote nut van melkzuurbacteriën is vooral dat ze geen kwaad kunnen. Als ze dan toch in grote hoeveelheden in onze darmen zitten, is daar geen plaats meer voor bacteriën die wel slecht zijn. Zo verdringen ze kwaadwillende soorten. 

Maar er bestaan ook schadelijke soorten melkzuurbacteriën.

L. melkzuurbacterium

Er zijn meer dan honderd verschillende soorten en ondersoorten melkzuurbacteriën. De bekendste zijn de soorten zijn Bifidobacterium en Lactobaclllus. Op etiketten van yoghurt of bacteriedrankjes worden ze meestal kort aangeduid met 'B.' of 'L.', gevolgd door een ondersoortnaam.

Bacteriedrankjes

De laatste tientallen jaren is er veel onderzoek gedaan naar melkzuurbacteriën. De vele 'gezonde bacteriedrankjes' zijn daar een gevolg van. Baanbrekend was Yakult, daarna volgenden veel grote zuivelconcerns. De meeste bedrijven hebben hun 'eigen' bacteriestammen – dat is financieel prettig voor die bedrijven, maar wat verwarrend voor consumenten.

Yakult, Vifit, Danone

Food-info geeft een aardig overzicht van verschillende soorten. Het overzicht is wel verouderd.
Volgens Gezondheidsnet zijn in ieder geval de drankjes van Yakult, Vifit en Danone Activa nuttig gebleken.