karnemelk-roze
karnemelk is gezond

We wéten wel wat gezond is . . .

Consumenten weten donderds goed wat gezonde voeding is. Dat blijkt weer eens uit een peiling.
Maar we handelen er niet naar: de consumptie van groente en fruit loopt zelfs nog iets terug.

zwarte piet met bos wortelsDe consument zal dus meer verleid moeten worden om gezond te eten in plaats van enkel geïnformeerd, meent The Food Agency, die samen met Trendbox dit consumentenonderzoek uitvoerde.