karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Ontbijt nog altijd heel gewoon

Een ruime meerderheid van de Nederlanders ontbijt netjes elke dag thuis, en meestal ook traditioneel met brood en thee of koffie. Toch zijn er 300.000 kinderen die niet elke dag ontbijten voordag ze naar school gaan (en dat komt het leren niet ten goede). Dit blijkt uit een onderzoek dat supermarktketen Jumbo deed naar onze ontbijtgewoontes.

Ontbijten vergt niet veel tijd: gemiddeld 13 minuten. In het weekeinde duurt het langer, en gebeurt het later. Buitenshuis ontbijten doet hooguit één op de tien Nederlanders, en dan onderweg, op het werk of in een horecagelegenheid.

De krant bij het ontbijt komt niet veel meer voor. Wel de smartphone (10 %), laptop (12 %) of de tv aan (18 %). Ontbijt op bed blijft uitzonderlijk: vier procent doet dat, en vrijwel uitsluitend in het weekeinde.