karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Dik lijf óf dik salaris - bij vrouwen

Overgewicht en inkomen zijn bij vrouwen vaak omgekeerd evenredig. Ofwel: hoe lager het inkomen, hoe hoger de kans op overgewicht. Lastig is dat hierbij oorzaak en gevolg door elkaar lopen. Het lage inkomen en het overgewicht versterken elkaar, zo leert langdurig onderzoek.

Deze conclusie komt voort uit Amerikaans onderzoek dat zich uitstrekt tot gegevens vanaf 1939. Inkomen, gewicht en veel andere informatie over een lange reeks van jaren werden met elkaar vergeleken. De keuze voor (voortgezet) onderwijs speelde een interessante rol.

Vette pech

Oorzaak en gevolg zijn moeilijk vast te stellen. Armoede leidt vaak tot obesitas, maar obesitas leidt ook tot armoede. Er is dus sprake van een vicieuze cirkel, of, zoals iemand het uitdrukt: je kunt ‘vette pech’ hebben.

Opvallend is dat dit verhaal voor mannen niet opgaat. Integendeel: rijkere mannen lijken juist iets zwaarder te zijn.