karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Toch iets geleerd van fipronil-affaire

De affaire met fipronil in eieren heeft naast erg veel ophef weliswaar geen slachtoffers opgeleverd, maar alle Europese landen hebben er toch iets van geleerd. De landen van de Europese Unie gaan waarschuwingen over voedsel beter, sneller en eenduidig met elkaar uitwisselen. Met als doel: voorkomen dat het ene land wel gevaar ziet maar het andere niet.

Bij de fipronil-affaire gingen er bij de informatie-uitwisseling diverse zaken mis. Vanuit België kwam een waarschuwing naar Nederland, maar die werd tussen tientallen andere meldingen onvoldoende opgepikt. De EU-landen hebben nu afgesproken om de diverse waarschuwingssystemen beter op elkaar af te stemmen. Naast een betere formele uitwisseling van informatie komt er juist ook meer ruimte voor een informele uitwisseling (‘even direct een telefoontje of mailtje’) omdat dat vaak veel sneller werkt.