karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Honger, iets van ver weg

Honger is voor ons iets van ver weg, of lang geleden. We mogen hopen dat dat zo blijft. Of beter: dat het uitsluitend iets wordt van lang geleden.
Maar hoe zal dat gaan in 2013 en 2014, na die vreselijke droogte van 2012 in de VS en elders op de wereld?

We doen niks tegen honger

honger

Elke paar jaar is er een regio in de wereld waar echt honger wordt geleden. Waar mensen dreigen te sterven van de honger, en ook daadwerklijk doodgaan.

De redenen van de hongersnood kunnen divers zijn: droogte, overstroming, oorlog. Meestal komt, na enige tijd, de wereld te hulp met zakken meel en andere voedselhulp.

Maar echt honger uitbannen wil de wereld niet. Laten we eerlijk zijn: als we mensen naar de Maan kunnen sturen en weer terug, als we karretjes kunnen laten rijden op Mars, als we Olympische sportwedstrijden live kunnen uitzenden naar miljarden mensen, dan kunnen we ook de honger voorgoed uitbannen. Dus als dat niet gebeurt, ontbreekt de wil daartoe.

Actie tegen honger

Natuurlijk zijn er wel mensen en organisaties die echt iets ondernemen tegen honger. Bijvoorbeeld het Nederlandse initiatief The Hunger Project.
En de Verenigde Naties met hun Wereld Voedsel Programma.
Of het Nederlandse particuliere project Plenty Food.
Belangrijk tegen honger is een goede landbouw infrastructuur in de 'honger risicogebieden'. Naast vele (inter)nationale, religieuze of particuliere projectn, draagt ook de ideëel-commerciële organisatie Fair Trade daaraan bij.