karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Varkens fokken

Een varken is eigenlijk niet meer dan een stukje levend vlees op pootjes. De dieren zijn op een kinderboerderij vermakelijk om te zien, maar ze dienen maar één doel: snel groeien en dan naar de slachterij.

Gespecialiseerd

Het fokken en vetmesten van varkens is echt een industrie. Er zijn speciale fokkerijen die raszuivere 'moederdieren' leveren. Op gespecialiseerde bedrijven worden hieruit fokzeugen geboren. Die gaan dan naar weer andere boerderijen en zorgen daar voor de 'productie' van biggetjes.

Als die biggetjes tien weken oud zijn, gaan ze naar een gewone varkensboer, die ze vetmest. In honderd dagen moet het beest groot en dik genoeg worden om af te leveren bij de slachterij.

Lekker goedkoop

Dat vetmesten is niet echt een pretje: de beesten zitten met velen op een kluitje, wat voor een boer voordelig is. De ziektes die de varkens door die drukte en stress oplopen, worden met veel geneesmiddelen onderdrukt. De laatste jaren krijgen varkens, door wettelijke voorschriften wat meer ruimte en een betere verzorging. Bij duurzaamvarkensvlees staat daarover meer beschreven.

beterleven-logoEen flinke bijdrage aan een beter leven voor dieren komt door de Dierenbescherming. Die geeft sterren (een soort keurmerk) aan boeren die  fatsoenlijk met hun beesten omgaan. Het 'Beter Leven' keurmerk.
Ook de actie 'Varkens in nood' zorgde er in 2007 voor dat meer mensen vlees gingen kopen van varkens die een beter leven achter de rug hadden.
Over diergezondheid meldt het Productschap voor Vlees en Eieren (PVE) het nodige.

Varkensboeren willen steeds vaker heel grote stallen bouwen, eventueel zelfs met meerdere etages: varkensflats. Voor de dieren hoeven zulke megastallen niet slecht te zijn, en ook niet voor het milieu, vinden Wageningse onderzoekers. Een gevaar is mogelijk wel dat dan dierziektes makkelijker op mensen over kunnen gaan.

Meer info

Meer informatie over varkens is te vinden bij overvarkens; deze site is van de varkenssector zelf.
Dit geldt ook voor Het Kleine Loo.  
Bij varkensenzo kun je doorklikken naar 'Varkens kijken' om vanaf je pc een kijkje te nemen bij enkele varkensboeren.
Het project 'Varkansen' kijkt wat verder naar de toekomst.

Aantal daalt

Halverwege de jaren negentig waren er in Nederland net zoveel varkens als mensen: circa vijftien miljoen. Sindsdien daalde het aantal, extra sterk door de varkenspest van 1997. Voorjaar 2003 waren het er nog 10,4 miljoen. Daarna steeg het aantal weer gestaag tot ruim 12 miljoen in 2011. Daarvan 4,2 miljoen vleesvarkens, 5 miljoen jonge varkens, 1,8 miljoen biggetjes en 1,1 miljoen fokvarkens.

Omdat varkens vaak minder dan een jaar oud worden, ligt het aantal varkens dat jaarijks bij de slachterij wordt afgeleverd een stuk hoger: circa 19 miljoen. Verreweg het meeste vlees van 'Nederlandse' varkens is voor de export.