karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Multiresistente bacteriën

Het ontstaan van multiresistente bacteriën wordt soms toegeschreven aan de intensieve veehouderij. Hoe zit dat?

Boeren gebruiken voor hun dieren vaak en veel antibiotica, om schadelijke bacteriën te doden. Maar vroeg of laat ontstaan er altijd bacteriën die toch bestand zijn tegen dat gif. Zij blijven dus leven, en verbreiden zich snel.

Dan komt er een nieuw antibioticum aan te pas, maar ook daar kunnen sommige bacteriën tegen. Uiteindelijk worden zo (bijna) alle antibiotica krachteloos tegen deze superoverlevers.

Boeren in quarantaine

Die overlevingskracht (resistentie) kan overgaan op andere bacteriesoorten, die bijvoorbeeld mensen ziek kunnen maken. Dat gebeurt ook. Onder veeboeren komen deze moeilijk te bestrijden ziektes vaker voor. Varkens- en kalverhouders die in het ziekenhuis belanden, moeten soms in quarantaine, omdat ze de moeilijk te bestrijden MRSA-bacterie bij zich dragen.

Het inzicht dat ruim antibioticagebruik in de veehouderij ook de gezondheid van mensen kan bedriegen is overigens niet nieuw. Tientallen jaren geleden wezen diverse wetenschappers daar al op.