karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Inzicht in (on)reinheid van slachterijen

slachtenSlachterij Gosschalt in Epe krijgt het rapportcijfer 10 van 'voedselpolitie' NVWA. Twee Amsterdamse slachterijen scoren aanzienlijk slechter, net als Holland Vlees Service in Doodewaard en Slachterij Wouters in De Hoef. Dit blijkt uit een overzicht van de NVWA van resultaten van inspecties in de tweede helft van 2017. Het is voor het eerst dat de NVWA namen noemt bij resultaten van inspecites in de vleessector.

Soms verontreiniging eindproduct

In het getoonde overzicht toont de NVWA in hoeverre de hygiëneregels door twintig slachterijen zijn nageleefd. De helft van de slachterijen scoort 100%, maar op enkele van de acht verschillende onderdelen zijn er vrijwel altijd nog enkele (en soms forse) tekortkomingen. Vaak zijn er bij slachterijen 'verontreinigingen bij het slachtproces' geconstateerd. Maar slechts bij enkele leidde dat ook tot een verontreiniging van het eindproduct. Slachterij Gosschalk uit Epe scoorde op alle onderdelen 100%.

De NVWA toont ook de trend in de naleving van de hygiëneregels, in dit geval over de periode vanaf begin 2015. Die trend wordt weergegeven voor alle acht onderdelen van het slachtproces afzonderlijk.