karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Bijna 100 miljoen kippen

De populatie kippen in Nederland is rond de 100 miljoen. Na de vogelgriep daalde het aantal snel tot circa 75 miljoen, maar in 2010 kwam het weer boven dat aantal uit.

plofkipNet als de varkenshouderij, is de pluimveehouderij vooral te vinden in de Gelderse Vallei en in oostelijk Brabant. Dat zijn nutriënt-arme zandgronden, waarop de boeren vroeger met akkerbouw geen goede opbrengsten konden halen. Nu zijn die gronden niet meer 'arm', integendeel: ze zijn vaak juist verzadigd met weggelekte mest.

Voor eieren of vlees

Kippen worden gehouden voor de eieren of voor het vlees. Voor deze beide 'producten' zijn er speciale rassen. Legkippen beginnen al te leggen als ze twintig weken oud zijn. Dat mogen ze ruim een jaar doen, daarna zijn ze niet productief genoeg meer en zijn rijp voor de soep.

De meeste vleeskippen worden niet ouder dan zes weken, en worden in turbotempo vetgemest. Dat zijn de zogeheten plofkippen. Een vriendelijke uiteenzetting hierover bij Het Kleine Loo.
Kippen op de webcam? Kan bij Adopteereenkip, klik op 'Kippen kijken'.
Zonder webcam, maar met tekst-uitleg, is bij Lankerenhof te zien hoe biologische kippen leven.

Snelle opfok

Voer voor pluimvee is, net als voor varkens en koeien, een specialistisch product. De beestjes krijgen in iedere levensfase precies dát voer waarvan ze het snelst groeien of de meeste eieren leggen. Om de groei te bevorderen werden (en worden nog wel) 'groeibevorderaars' door het voer gedaan. Dat waren onder meer hormonen, maar die zijn verboden. Nu gaat het soms nog om antibiotica, en dat heeft risico's.

In Denemarken zijn alle groeibevorderaars vanaf 1998 verboden, en dat bleek niet veel negatieve gevolgen te hebben op de groei. In de hele Europese Unie zijn groeibevorderaars per 2006 verboden.

Mest

De mest van pluimvee is niet zo'n milieuprobleem als die van varkens. Pluimveepoep is niet zo dun, kan dus makkelijker worden verzameld en vervoerd, en is goede mest voor de meeste landbouwgewassen.

Over bijna alle onderwerpen van de intensieve veehouderij is informatie te vinden bij de Productschap Pluimvee en Eieren.

Slachten en verder verwerken van pluimvee is lopende-band-werk in een fabriek. Bij branche-organisatie Nepluvi, is daarover meer te vinden.