karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Redden we het zonder dierlijke mest?

koeien inweiStel dat we de vleesproductie totaal afbouwen en helemaal geen landbouwdieren meer houden - gaan we dan niet de mest heel erg missen voor de akkerbouw? Een beetje wel, maar wat we het meeste zullen missen is het vermogen van koeien om gras (voor mensen waardeloos) om te zetten in vlees, melk en andere producten. Aldus meldt The Milkstory.

Open en onafhankelijke discussie

The Milk Story is een website van zuivelcoöperatie FrieslandCampina, dat natuurlijk groot belang hecht aan instandhouding van de veehouderij. Met The Milk Story wil het bedrijf ‘open en onafhankelijk’ discussiëren. Het antwoord op de vraag of we mest niet zullen missen, is feitelijk afkomstig van Jantine van Middelkoop, onderzoeker bij Wageningen UR Livestock Research.

Mest van mensen

Dierlijke mest is door de eeuwen heen een belangrijke input geweest voor de akkerbouw en groenteteelt. Dat is het wereldwijd nog steeds, al speelt kunstmest ook een belangrijke rol. Een goed alternatief voor dierlijke mest, schrijft Van Middelkoop, is: mensenmest. Dat gaat nu vaak verloren. Maar op zich zouden we via het riool best de nutriënten kunnen terugwinnen voor de landbouw.

Fosfaat raakt op

Een nadeel van kunstmest, meent de Wageningse onderzoekster, is dat fosfaat een keer kan opraken. Volgens sommigen zou dat al rond 2050 zo kunnen zijn - met absoluut rampzalige gevolgen voor de landbouw. Conclusie: zonder dierlijke mest zouden we nog kunnen, maar zonder veehouderij zouden we vooral missen dat die zwart-wit gevlekte beesten gras (en ander voer) omzetten in melk, kaas, boter, yoghurt, vlees en leer.