karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Minister LNV: voedselproductie moet veel schoner

CarolaSchouten kopieDe productie van voedsel is in Nederland zeer intensief: met een heel hoge productie, maar ook met gebruik van zeer veel 'inputs' en de uitstoot van  veel ongewenste stoffen. Tegelijk verdienen boeren en tuinders vaak maar matig. Dat moet dus anders, vindt landbouwminister Carola Schouten: we moeten toe naar een kringlooplandbouw, meldt zij in haar vandaag verschenen visiedodument.

Al veel aanzetten

De verbouw van voedings- en ander gewassen en de teelt van dieren moet echt anders, vindt Schouten. Dat is volgens haar heel ingrijpend, maar een soort van revolutie is niet nodig. Er zijn immers al veel aanzetten om te 'boeren' op een manier die verantwoord omgaat met dieren en het milieu. Dit benadrukte de minster zelf door haar visie vandaag (8 september 2018)  te presenteren op een biologisch-dynamisch boerenbedrijf.

Kringlooplandbouw

Met 'kringlooplandbouw' bedoelt Schouten dat er geen nodeloze inkoop is van bijvoorbeeld kunstmest, veevoer en energie en dat er tegelijk geen overgebleven restanten en zeker geen vervuilende stoffen worden uitgestoten. Alle mest zou bijvoorbeeld nuttig moeten worden gebruikt voor de akkerbouw, terwijl akkerbouwers alle veevoer voor de beesten zouden leveren.

Consumenten moeten meedoen

Het zijn niet alleen boeren die het anders moeten doen, meent Schouten. Ook de handel, fabrieken en supermarkten moeten meedoen, en: consumenten. Meer consumenten zouden niet zo gespitst moeten zijn op alleen maar een lage prijs en kunnen in de keuken de verspilling van voedsel helpen tegengaan.

Maatregelen nodig

Schouten presenteerde nu een visie, 'Waardevol en verbonden' geheten. Concrete maatregelen laat zij graag over aan alle marktpartijen. Maar zulke maatregelen moeten er wel echt komen. Als boeren, zoals zo vaak, dralen en alleen met bezwaren komen, komt zij toch met maatrelen. Of, zoals zij het zelf formuleert: "Als de omslag stagneert of te traag gaat, zal de overheid vanuit haar publieke verantwoordelijkheid wet- en regelgeving toepassen."