karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Meer koeien in de wei - in plaats van schapen

koeien in de weiFietsend door het Zuidhollandse weidelanschap valt op dat er wat meer koeien in de wei lopen dan voorgaande jaren. Een vrolijk gezicht! Maar de andere jaren waren die weiden ook niet leeg, alleen liepen er toen meer schapen. Dit heeft alles te maken met EU-beleid en het afschaffen van het melkquotum.

Melkquotum

Het beleid van de EU (en zijn voorlopers) was lang gericht op zo hoog mogelijke producties door boeren en daarmee lage prijzen voor consumenten. Dat leidde tot overproductie, met boterbergen en melkplassen als gevolg. Vanaf 1984 gold daarom voor landen en voor afzonderlijke boeren een melkquotum: een productieplafond, op straffe van een boete (superheffing).

Productiedrang

Dat melkquotum is per 1 april 2015 afgeschaft. Gevolg is dat veel boeren weer meer koeien nemen. De extra hoeveelheid melk zal, vooral in de vorm van kaas en poeder, worden geëxporteerd.
Hoe die extra productiedrang uitpakt voor individuele boeren en vooral voor de koeien, toont Zembla in zijn uitzending van 27 mei.
Zembla terugkijken. Op 17 juni volgt deel 2 van dit verhaal.