karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Vogelgriep = vogelpest

Voor mensen lijkt het eten van vlees van dieren met vogelpest niet schadelijk. Maar contact met levende besmette dieren kan dodelijk zijn voor mensen. Tijdens de jongste epidemie van klassieke vogelpest, in 2003, is een Nederlandse dierenarts overleden die het vogelpestvirus onder de leden had.

Er bestaan twee soorten van deze ziekte: pseudopest en klassieke vogelpest (Aviaire infuenza). De pseudo ('nep') is lastig, maar niet zo ernstig, al kunnen kippen en huisvogels er dood aan gaan. De klassieke is voor kippen, eenden en ganzen zeer besmettelijk, en dodelijk.

Vrees: van mens op mens

Inmiddels is in zuid-oost Azië gebleken dat het vogelgriepvirus op mensen kan overspringen. Daar zijn al tientallen mensen aan overleden. De vrees bestaat dat het virus (nadat het zich heeft weten te veranderen) ook van mens op mens kan overspringen - dat zou een ramp kunnen veroorzaken met (vele) miljoenen doden als gevolg. De variant H5N1 is zeer gevaarlijk.

De uitbraak van vogelpest in 2003 in Nederland kostte aan circa dertig miljoen dieren het leven; er waren toen in ons land ongeveer 100 miljoen kippen. Heel tragisch was dat veel mensen verplicht werden hun hobbykippen te laten doden, omdat ook die besmet hadden kunnen zijn.

Grote schade

De economische schade was ook aanzienlijk: naar schatting 750 miljoen euro. Nederland was met 7 miljard stuks per jaar de grootste exporteur van eieren.

Vogelgriep steekt voortdurend hier of daar de kop op, en wordt dan doorgaand direct rigoureus bestreden.

Meer info:
• Dossier bij AgriHolland
Dossier bij Rijksoverheid.