karnemelk-roze
karnemelk is gezond

BSE, gekkekoeienziekte

BSE is niet zo besmettelijk als bijvoorbeeld mond- en klauwzeer (mkz). Maar wel veel gevaarlijker. Een besmet dier sterft. Bovendien is BSE waarschijnlijk ook schadelijk voor mensen. BSE kan bij mensen leiden tot de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, een dodelijke hersenaandoening. In 2005 lijkt in Nederlande een eerste mens hierdoor te zijn overleden.

BSE heet ook wel gekkekoeienziekte; de officiële naam is bovine spongiform encephalopaty, wat zoiets als hersenverweking betekent. Het is een merkwaardige aandoening, die pas 25 jaar bekend is.

Prion

De oorzaak is niet een bacterie of virus, maar een prion: een soort eiwit met een eigen willetje, dat bovendien beter bestand is tegen verhitting dan bacteriën of virussen. Hoe dit zo heeft kunnen ontstaan, is niet goed bekend. BSE tast de hersens aan; de koe gaat waggelend lopen, zakt door de poten en gaat dood.

Scrapie bij schapen

Bij schapen bestaat er net zoiets: scrapie. Die ziekte is al veel langer bekend. Beide ziektes lijken met elkaar te maken te hebben. Voorzover bekend is scrapie niet schadelijk voor mensen.

Meer info:
• Dossiers bij AgriHolland.
Dossier bij Rijksoverheid.