karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Samen op weg naar duurzaamheid

Duurzamer te werk gaan móet, zeker rond voedsel en landbouw. Daar kunnen meerdere redenen voor zijn: milieubehoud, armoedebestrijding, welvaartsgroei, winstgevendheid. Komen al die argumenten, en de bezwaren ertegen, ergens samen? Een studie, verschenen oktober 2013, zet alles op een rij.

Er zijn allerlei initiatieven gaande rond duurzaamheid en voeding. Vanuit heel verschillende invalshoeken en met uiteenlopende doelen. Bijvoobeeld:
- idealisten die stadslandbouw realiseren
- high-tech kassenbouwers en tuinders met led-licht
- groente-abonnementen en kopen bij de boer
- vernieuwers als de 'vegetarische slager' of bio-super Marqt
- de ontwikkeling van vlees uit het laboratorium (kweekvlees)
- grote bedrijven die 'groen' gaan doen
- gewone boeren die biologisch willen.

Elkaar versterken

De studie beschrijft veel van deze initiatieven, en noemt enkele opties om samen te werken om elkaar te versterken.
Als hoofdrolspelers rondom duurzaamheid worden genoemd de bekende vier maatschappelijke segmenten: gedreven burgers, innovatieve bedrijven, onderzoek & wetenschap, en overheid & politiek.
Het rapport sluit af met twee aanbevelingen: benoem een werkgroep, en zet ambtenaren over dit onderwerp aan het werk. Eigenlijk luidt de algemene aanbeveling: overheid, dóe hier iets mee!

Titel: 'Energieke zoektochten naar verduurzaming in landbouw en voedsel'. Wageningen UR meldt er een nieuwsbericht over.
Het rapport (ruim 100 pagina's) is gratis te downloaden (pdf).
De studie maakt deel uit van het 'Strategisch Meerjarenprogramma Biodiversiteit, Voedsel en Ontwikkeling' van het Planbureau voor de Leefomgeving.