karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Nieuwe debatronde over voedsel

Wat moeten we aan met de productie en consumptie van ons voedsel? Die vraag stond de afgelopen jaren centraal in vijf debatseries in De Rode Hoed in Amsterdam. Dinsdag 3 februari start een zesde debatronde, onder de titel ‘It’s the food, my friend!’. Bedoeling is dat er nu echt antwoorden komen en een ‘voedselvisie voor Nederland’.

Antwoord van de jeugd

ItsTheFoodDe huidige machthebbers en beleidsmakers in voedingsland lijken onmachtig om een eensluidend en goed antwoord te hebben op de vraag hoe om te gaan met productie en consumptie van voedsel. Daarom mag aan het einde van deze debatronde het antwoord komen van de jeugd: de Youth Food Movement.

Ecologische bronnen

De debatten starten 3 februari met de focus op ‘de ecologische bronnen van onze voedselproductie’: aarde en water, maar ook energie, biodiversiteit en andere grondstoffen. De aarde (akkers) wordt wereldwijd bedreigd door verarming, uitputting en erosie. Water is er vaak te kort of vervuild. Wat is het beste antwoord.

Deze debatronde telt zes bijeenkomsten, van 3 februari tot 28 april. Meer informatie bij de Rode Hoed. Of raadpleeg de twitter-hashtag #foodfriend of de Facebook-pagina ItsTheFood.