karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Laat boer en burger naar elkaar luisteren

'Burgers weten amper hoe boeren en tuinders werken, terwijl die agrariërs niet goed weten wat de consumenten willen.' Vanuit dit idee is de site Boerenfluitjes ontstaan. Bovendien is nu ook het magazine Boerenfluitjes verschenen. Nou ja, niet op papier, maar digitaal. Dus gratis te raadplegen voor iedereen.

boerenfluitjes