karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Vleesproductie zeer schadelijk voor de wereld

De productie van vlees is erg schadelijk voor de wereld, concluderen de Verenigde Naties en het World Watch Institute (WWI). Want de vlees’industrie’ legt een groot beslag op de ruimte, vereist de verbouw van grote hoeveelheden veevoeder, vereist veel transport en levert een hoop mest en broeikasgassen op.

Volgens het WWI is de vee-industrie verantwoordelijk voor liefst 51% van alle broeikasgassen.

Bovendien is het eten van roodvlees voor mensen ook niet echt gezond, en zelfs riskant. Daar staat tegenover dat de veehouderij ook zorgt voor melk, kaas en andere zuivelproducten, voor leer, wol en - in sommige landen nuttig te gebruiken - mest.