karnemelk-roze
karnemelk is gezond

'Gewone landbouw kan de wereld niet voeden'

Het huidige landbouwsysteem werkt niet goed genoeg om op termijn alle mensen te voeden, vindt de Wageningse hoogleraar Pablo Tittonell. In de 'westerse' wereld gebruikt de landbouw te veel inputs (energie en kunstmest); dat moet minder intensief. In armere delen van de wereld moeten de kleinere boeren juist wel intensiveren. Maar dan wel biologisch.

tittonellDe keuze voor biologische is omdat dat goedkoper is en minder vervuilend.

Tittonell zette zijn visie uiteen op zijn inaugurele reden, op 16 mei 2013; ziehier een persbericht daarover. Hij is hoogleraar 'farming systems ecology', ofwel de ecologie van landbouwsystemen.