karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Voedselproductie kan nog meer high-tech

Precisielandbouw – met de inzet van robots, drones en slimme software – kan nog veel verder tot ontwikkeling komen in Nederland. Het ministerie van Economische Zaken (en landbouw) stimuleert hiervoor de opzet van een ‘Nationale Proeftuin Precisielandbouw’. De high-tech is bedoeld om toe te passen in kassen en stallen en op akkers.

Precisielandbouw gaat over drones die plantziekten opsporen en alleen bestrijdingsmiddel sproeien waar dat nodig is, of kleine landbouwrobots die efficiënt en goedkoop 24/7 uur het land bewerken. Sensoren in de grond kunnen per plant zorgen dat er geautomatiseerd water of mest wordt gegeven, en satellieten kunnen de boer informeren over bodemvruchtbaarheid, oogsttijd of insectenplagen.

Staatssecretaris Martijn van Dam kondigde zijn stimuleringsmaatregelen op 13 februari 2017 aan tijdens werkbezoeken aan de innovatieve ondernemingen Lely Groep in Maassluis en Bunnik Plants in Bleiswijk. In een nieuwsbericht staat meer info.