karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Voedsel slimmer en zuiniger verwerken

Moet de voedselproductie sterk omhoog om straks alle monden te kunnen voeden? Nee hoor, meent professor Remko Boom. Het is voldoende om slimmer en zuiniger om te gaan met alle voedsel dat ons nu ter beschikking staat. Hij zette dat uiteen tijdens de laatste publiekslezing van het project Foodtopia in museum Boerhaave in Leiden.

Alles vegetarisch helpt, maar is niet realistisch

Eerdere lezingen gingen onder meer over de productie van kweekvlees en over het eten van insecten. ‘Allemaal vegetariër worden gaat enorm helpen om voldoende voedsel beschikbaar te houden en zuiniger om te springen met water en energie’, zei Boon, hoogleraar levensmiddelen proceskunde in Wageningen. ‘Maar dat is niet realistisch.’

Voedselproductie energieverspillend

Voedselproductie is enorm energieverspillend. ‘De productie en verwerking van ons voedsel vergt 20 keer zoveel energie als de inhoud van het voedsel dat we eten’ zei Boom. ‘Bovendien ontstaat er onnodig heel veel afval tijdens de verwerking van ruwe voedingsmiddelen.’

Hele plant of dier benutten

Boom is in Wageningen bezig om nieuwe processen te ontwikkelen om agrarische grondstoffen veel efficiënter om te zetten in voeding. De efficiëntie-winst zit hem in het gebruik van bijna alle onderdelen van planten of dieren én in het gebruik van veel minder water en daarmee ook energie.

Meer info over het werk van Booms vakgroep is te vinden bij Wageningen UR.