karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Drones voor een geoptimaliseerde landbouw

Drones kunnen de akkerbouw verder helpen te optimaliseren. Met camera’s kunnen ze heel exact de stand van het gewas waarnemen, waarna andere drones met die gegevens heel precies kunstmest kunnen strooien of gif kunnen spuiten. Groot voordeel hiervan is dat de grond niet hoeft te worden geplet door zware machines.

Europees project

Deze techniek is nog niet praktijkrijp, maar wel in ontwikkeling. Wetenschappers uit Wageningen participeren in het Europese onderzoeksproject SAGA (Swarm-robotics for AGriculture Application). De coördinatie en de 'intelligentie' komen van  het Italiaanse ISTC-CNR. Een cruciale rol is er voor het Nederlandse bedrijf Avular.

Precisielandbouw

Sommige akkerbouwers maken al  jaren gebruik van GPS (satellieten in de lucht) om heel precies waar te nemen hoe het gewas groeit en om te bepalen hoeveel kunstmest of gif ze op een bepaalde plek moeten toedienen. Met behulp van die gegevens kunnen dan robotmachines het veld op worden gestuurd die zelf hun weg vinden. Deze machines nu gaan vervangen door drones is een volgende stap.

Drones als een zwerm bijen

Het idee is dat drones van elkaar kunnen leren, ongeveer net zoals bijen dat doen. De ene drone neemt waar, een andere sproeit gif of geeft kunstmest of water. Waarna de waarneem-drone 'weet' dat hij opnieuw moet controleren.
Meer informatie hierover in een artikel van Wageningen University & Researchcenter. In Sprout een artikel over de technologie-ontwikkeling door Avular.

SAGA robotica