karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Bakkie troost op termijn bedreigd

Miljarden mensen zijn mild verslaafd aan koffie. Zou er opeens geen koffie meer zijn, dan gaat het leven wel door, maar wereldwijd zou het chagrijn toeslaan – dagen en wekenlang. Er gaat daarom veel geld om in de koffiehandel.

De productiewaarde aan groene koffiebonen bedroeg in 2012 zo’n $ 16 miljard. De exportwaarde bedroeg € 24 miljard.

Steeds meer uit Vietnam

Lange tijd kwam koffie vooral uit bakermat Ethiopië, West-Afrika en vooral Brazilië. Laatstgenoemde land is nog altijd verreweg de grootste koffieproducent, maar goede tweede is sinds enkele jaren Vietnam.
In een uitgave van de FAO staan meer cijfermatige gegevens over de productie van koffie, downloadbaar als pdf.

Tekort dreigt

Op middellange of zelfs al korte termijn dreigt een tekort, menen deskundigen. Bij een productie van 150 miljoen balen (van 60 kg elk) zou er in 2014 al een tekort zijn van 6,5 miljoen balen. En dit jaar lijkt er een tekort van 3,4 miljoen balen. Een tekort kan tijdelijk worden opgevangen door voorraden die op veel plaatsen liggen opgeslagen.

Opwarming klimaat

Twee ontwikkelingen zijn echt bedreigend voor een voldoende koffieproductie. In China groeit de vraag snel, wat al binnen enkele jaren nijpend kan worden. Op langere termijn kan een verandering van het klimaat (opwarming) de koffieteelt nadeling beïnvloeden. De teelt zou wel naar andere landen verplaatst kunnen worden, maar op korte termijn is dat niet zo waarschijnlijk omdat de prijzen van ruwe koffiebonen erg laag zijn.