karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Voedselverspilling vermindert gestaag

voedselverspillingDe voedselverspilling in Nederland loopt heel langzaam iets terug. Volgens de jongste gegevens gaat het om 41 kilo per persoon per jaar, maar dat geldt dan voor ieder persoon, dus ook kinderen. Het gaat hier om verspilling in huishoudens; los daarvan gaat er nog eens tweeéneenhalf keer zoveel verloren bij de oogst, opslag, transport of verwerking, in supermarkten en in de horeca en instellingen.

Weggooien is zonde

Voedselverspilling is 'zonde' – niet in religieus opzicht, maar gewoon jammer en meestal onnodig. Verspilling is er in soorten: ongelukjes bij oogst of transport, voortijdig bederf in winkels of keukens, te veel klaargemaakt, of te laat gebruikt. Niemand weet precies hoe veel er verloren gaat. Daarom gaat het bij verspilling om ruwe schattingen. Voor 2012 werd het geschat op 1,7 tot 2,6 miljard kilo.

Gootsteen en vuilnis- of biobak

Uit die cijfers van 2012 bleek dat 38% van de verspilling gebeurt in huishoudens, die daarmee te zamen de grootste verspillers zijn. Daarom is die verspillingsroute nader onderzocht. Aan huishoudens is via enquetes gevraagd hoeveel mensen weggooien in de vuilnisbak, hoeveel er via gootsteen of wc wordt weggespoeld en hoeveel er in de biobak verdwijnt. Vervolgens is gemeten hoe veel er in totaal in het huisvuil zat. Op basis van die vastgestelde hoeveelheid is ingeschat hoe veel er werkelijk via de gootsteen of de biobak verdwijnt.

Zelfrapportage onderschat

Niet verwonderlijk is dat de zelfrapportage (wat mensen zelf zeggen dat ze weggooien) een stuk lager is dan de totaal gemeten hoeveelheid. In werkelijkheid bleek het wel driemaal zoveel te zijn! Alles bij elkaar was het erg veel uitzoekwerk. Daarom zijn de meest recente gegevens over voedselverspilling nu die over de situatie in 2016.

Aandacht voor verspilling

Het verminderen van de voedelverspilling heeft meerdere oorzaken. Overal is er wat meer aandacht voor. Van 'lelijke' groenten wordt vaker soep gemaakt. Huishoudens krijgen hulp in de vorm van bijvoorbeeld handig maatbekers, maar ook zijn er vaker kleinere hoeveelheden te koop (kleinere potjes, blikjes of zakjes) voor een- of tweepersoonshuishoudens. Bovendien zijn er diverse websites voor 'rest-recepten': je geeft op wat je nog in huis hebt, en je krijgt enkele voorstellen voor een gerecht dat daarmee te maken is.

Verpakkigen

Een lastig punt bij dit alles is het gebruik van verpakkingen, vooral van plastic. Minder verpakkingen is in beginsel beter. Maar een komkommer of andere groente die in plastic is verpakt, kan langer goed blijven en loopt minder snel het risico weggegooid te moeten worden. Maar ook: zonder plastic kan groente sneller uitdrogen, maar mét plastic kan het sneller rotten of snotterig worden. Wat in alle gevallen helpt is: slimmer weggooien, dus alleen de rotte of slappe delen wegdoen. Een rimpelig appeltje bijvoorbeeld hapt niet zo lekker weg, maar smaak geschild meestal nog prima.

Het Voedingscentrum heeft een uitgebreid rapport over voedselverspilling gemaakt; daar komen ook bovenvermelde cijfers uit.
De voedingsindustrie wil ook iets doen tegen voedselverspilling en is daarom de campagne 'Samen tegen voedselverspilling' gestart.
In relatie daarmee besteedt ook NederlandVoedselland aandacht aan verspilling.