karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Verkeerde hygiëne kan dodelijk zijn

In de keuken hygiënisch te werk gaan is belangrijk - dat kan je een voedselvergiftiging besparen. Maar de neiging om ‘alle bacteriën te doden’ kan gevaarlijk uitpakken. Deze waarschuwing werd onlangs geuit voor zowel consumenten als voor de voedingsmiddelenindustrie. Volgens het AMC zullen er anders doden vallen.

Ontsmettende zeep

Vaak de handen wassen met ‘ontsmettende’ zeep kan ongezond uitpakken, laat de Gezondheidsraad weten (zie achtergrondinfo, pdf). Want deze zeep doodt álle bacteriën, ook de gunstige bacteriën die beter wél op je huid kunnen zitten omd je te beschermen ziektemakers. Dit geldt ook voor tandpasta - sommige soorten kunnen de hormoonhuishouding verstoren. En anti-bacterieel mondwater kan de bloeddruk doen stijgen.

Resistente bacteriën

In de voedingsmiddelenindustrie is het erg belangrijk om hygiënisch te werken, omdat anders hier kiemen van voedselvergiftiging zich kunnen vermeerderen. Maar dan moet het eigenlijk extreem goed gebeuren, zodat hier wel echt álle bacteriën worden gedood. In de praktijk is dat moeilijk, met als gevolg dat sommige bacteriën overleven omdat ze resistent zijn tegen een bepaald ontsmettingsmiddel.

Hersenvliesontsteking

Het AMC sloeg vorige week alarm. De gevaarlijke listeria-bacterie blijkt steeds vaker resistent tegen een bepaald ontmettingsmiddel, en daarmee ook tegen het antibioticum waarmee hersenvliesonteking wordt bestreden. Daardoor zouden al meer mensen aan deze ontsteking zijn overleden. De bacterie kan ook leiden tot bloedvergiftiging of tot spontane abortus.
Los daarvan kan de (wel of niet resistente) listeria-bacterie ook tot ernstige voedselvergiftiging leiden.