karnemelk-roze
karnemelk is gezond

'We eten weer meer vlees' - echt waar?

vleesconsumptie2018De vleesconsumptie in Nederland is in 2018 licht toegenomen: van 76,6 naar 77,2 kilo gemiddeld per persoon. Aldus de 'officiële' cijfers van het CBS en Wageningen Economic Research. Deze stijging gaat in tegen de verwachting dat de vleesconsumptie zou afnemen onder invloed van heftige oproepen om te minderen en de sterk gesteden verkoop van vleesvervangers.

De officiële cijfers, vermeld in een gratis te downloaden rapport, moeten echter – net als vlees zelf – met een korreltje zout worden genomen.
• Om te beginnen is die 77,2 kilo berekend 'op basis van karkasgewicht', dus inclusief botten, vet en zwoerd. Als vuistregel geldt dat de helft van dit gewicht uit 'eetbaar vlees' bestaat ook daadwerkelijk geconsumeerd wordt. Dus geen 77,2 kilo per persoon, maar 38,6 kilo.
• Bovendien is de vermelde 77,2 kilo niet meer dan een 'goede schatting'. De rekenaars vergaren cijfers over het aantal slachtingen, over export en import, en over toevoegingen en ontrekkingen aan voorraden. Super betrouwbaar is het resultaat van al die berekeningen niet, zo zeggen de rekenaars zelf.

Minder via de supermarkt

Half augustus meldde de NOS dat de vleesconsumptie vorig jaar was gedaald, en met 9%. Ook op die cijfers is veel af te dingen. Ze zouden alleen zijn gebaseerd op de verkoop van vlees via supermarkts. Daar zou voorts de verkoop van vleesvervangers zijn gestegen met 51%.

Speculeren

Dat zou allemaal nog met elkaar kunnen kloppen, laten de opstellers van het rapport weten. Want het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat er in de horeca veel meer vlees is geserveerd voor (binnen- en buitenlandse) toeristen. Het kan echter ook zijn dat mensen weliswaar minder vlees kopen voor thuis maar vaker uit eten gaan, mede omdat het velen economisch iets beter gaat. En mogelijk kende 2018 een veel beter barbecue-seizoen. Bij gebrek aan harde cijfers valt hier alleen over te speculeren, zeggen de opstellers van het rapport.

Over de top

De consumptie van vlees lijkt wel voorgoed heen te zijn over de top die in 2010 werd bereikt. Toen was de vleesconsumptie 79 kilo per persoon per jaar (op basis van karkasgewicht). Daarna zette een gestage zeer lichte daling in tot 76,6 kilo in 2016, een stabilisering op datzelfde gewicht in 2017 en dus een lichte stijging in 2018.