karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Tuinbouw

Tuinbouw bestaat zowel in de openlucht (vollegrond) als in kassen. Maar ook iets daar tussenin, of juist in gesloten, donkere schuren.

De vollegrondstuinbouw is een heel intensief soort akkerbouw: de grond wordt vaker en nauwkeuriger bewerkt, de gewassen krijgen veel meer zorg, en de opbrengsten zijn hoger.

Voor de glastuinbouw geldt dat in het kwadraat: een zeer hoge inzet van materieel, middelen, menskracht, energie en geld, maar ook zeer hoge opbrengsten.

Beschermkappen

witlofteeltOok de fruitteelt wordt gerekend tot de tuinbouw. Ook dat kan zowel in kassen (aardbeien) als in de openlucht (appels en peren). Er komen steeds meer tussenvormen: beschermkappen boven bomen en struiken.

De teelt van paddestoelen en witlof gebeurt in gesloten schuren, waar het meestal vrij donker is.