karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Nederlanders eten meer/minder vaak groente

groente bij ontbijt"Ja hoor, ik eet dagelijks minimaal 250 gram groente", antwoordde een kwart van de ondervraagde personen aan PanelWizard. En nog eens bijna de helft zei toch wel drie tot zes dagen per week die aanbevolen hoeveelheid te consumeren. Maar groter onderzoek wijst uit dat we gemiddeld niet verder komen dan ruim de helft daarvan: 131 gram per dag. Dit geeft wel aan dat onderzoek naar eetgedrag niet altijd even betrouwbaar is.

Wel bijna elke dag

Toch levert onderzoek van PanelWizard, in opdracht van AbnAmro bank, aardige gegevens op. Dat onderzoek wed uitgevoerd in Nederland, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk.
Op de vraag 'Hoe vaak consumeert u groente?' kon onder meer worden geantwoord 'Meerdere keren per dag'. En dan blijkt: Nederland scoort het laagste van de vier landen. De Britten deden dat het vaakst.
Andere antwoorden op die vraag waren 'Eenmaal per dag' of '3-6 dagen per week'. Neem je alle personen samen die ten minste meerdere malen per week groente eten, dan blijkt: Nederland scoort het hoogst, en de Britten juist heel laag.

Groente bij ontbijt en lunch?

Het opmerktelijkste verschil tussen de vier onderzochte landen betreft wel het moment waarop groente wordt genuttigd. Nederlanders doen dat vooral bij de avondmaaltijd (78,5 %). In de drie andere landen gebeurt dat veel minder vaak. Maar tijdens de lunch eet slechts 18,2% van de Nederlandser groente, terwijl in de drie andere landen ruim tweemaal zoveel mensen dat doen. En terwijl in de drie andere landen gemiddeld een kwart van de mensen ook tijdens het ontbijt groente eet, doet slechts 13% van de Nederlanders dat.
Een verklaring voor deze fikse verschillen is dat Nederland een sterke broodcultuur kent: tijdens ontbijt en lunch eten we voornamelijk brood. In andere landen is de lunch vaak warm, en het ontbijt soms ook.

Ziehier het hele rapport van AbnAmro.