karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Geen octrooi meer op plantenrassen

Nieuwe groenterassen, verkregen via klassieke veredeling, kunnen niet meer worden ‘beveiligd’ met een octrooi. Bescherming via het traditionele kwekersrecht is wel mogelijk. Aldus heeft het Europees Octrooi Bureau bepaald. Dit is gunstig voor de ontwikkeling van nieuwe groenterassen, omdat een octrooi op een ras betekent dat het verboden is om daar verder mee te kweken, tenzij er een fiks bedrag wordt betaald.

Dit verbod op octrooien (of patenten) is vooral gunstig voor de niet zo heel erg grote veredelaars. Zij kunnen nu alle nieuwe rassen blijven gebruiken om mee verder te kruisen tot nog betere rassen. ‘Beter’ bekent niet altijd: een hogere opbrengst. Het kan ook betekenen dat een ras beter bestand is tegen bepaalde ziektes, tegen droogte of hitte of tegen zout water. De voedselvoorziening is hiermee gediend, zowel in rijkere als armere delen van de wereld.

Een uitgebreid nieuwsbericht is te lezen bij Groentennieuws.