karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Design als hulp voor bijen - bloemen - voedsel

designbloem voor voedselproductieKunstbloemen met suikerwater – misschien is dat nog eens nodig om diverse soorten bijen te helpen overleven, zodat die insecten onze voedselgewassen kunnen blijven bestuiven. Voor kunstenaar Matilde Boelhouwer was deze gedachte reden om een serie weldoordachte kunstbloemen te ontwerpen. Zij presenteert die bloemen nu op de Dutch Design Week in Eindhoven, nog te zien tot en met zondag 28 oktober.

Bestuiving

Vooral fruitgewassen (appels, kersen enz.) hebben bestuiving door insecten nodig om vrucht te kunnen dragen. Onder druk van vervuiling en vooral gebruik van landbouwgif sterven insecten massaal. Kunstenares Boelhouwer raakte hierdoor gefascineerd, vooral toen haar duidelijk werd dat veel bloemen of bloesems heel specifiek alleen door bepaalde soorten insecten worden bestoven.

Insectenpopulatie in stand houden

Matilde Boelhouwer verdiepte zich in de sterke voorkeur van insecten voor bepaalde kleuren, geuren en vormen. Op grond van die kennis ontwierp zij vijf kunstmatige bloemen, die qua kleur(contrast) en vorm heel specifieke insectensoorten aantrekt. Die bloemen worden voorzien van suikerwater, dat insecten accepteren als er geen echte nectar voorhanden is. Zo is het mogeijk om insectenpopulaties in stand te houden of te kweken.

Design, geen business

De kunstenares overweegt om deze kunstbloemen met suikerwater verder te ontwikkelen in samenspraak met bloemen- of groentekwekers. Het is overigens niet direct haar bedoeling om hier 'business' van te maken; haar kerntaak is ideeën ontwikkelen en uitwerken. Eerdere jaren presenteerde zij andere vormen van design: bewerkte insecten als sieraad, of insecten die met kruiden waren gevoed om zo te dienen als extra lekker hapje voor mensen.

kunstbloemen

matilde boelhouwer