karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Biologische teelt groeit traag

verandering biologischDe biologische teelt van gewassen is in 2023 in Nederland toegenomen met 8,8 % tot bijna 81.000 hectare. Dat is mooi, maar die groei gaat véél te traag. Nu is circa 4,5 % van alle landbouwgrond biologisch; de overheid streeft ernaar dat dat in 2030 uitkomt op 15 %. Dat lukt alleen als het areaal vanaf nu elk jaar toeneemt met 26.000 hectare. Dit meldt het CBS.

De toename van het biologisch areaal komt vooral omdat bio-boeren uitbreiden, en dus minder omdat er nieuwe bio-boeren bij komen. Een punt van zorg is dat er jaarlijks ook flink wat biologisch areaal wegvalt, omdat boeren er, op diverse redenen, mee ophielden. Dat leidde vorig jaar tot een verlies van 5300 hectare biologische grond.