karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Biologische bestrijding

Biologische bestrijding van ziektes en plagen is het inzetten van nuttige insecten (of andere dieren of micro-organismen of natuurlijke middeltjes) in plaats van chemische middelen. Vrij veel Nederlandse groentetelers doen dat. Zij zijn daarmee nog geen 'biologische' tuinders.

SpintroofmijtmetspintTegen heel veel schadelijke insecten, maar ook wel tegen schimmels of bacteriën, weten tuinders een nuttig beestje in te zetten. Overzichten hiervan zijn te zien bij leveranciers van deze nuttige insecten, Koppert, Biobest en heel gedetailleerd bij Biopol.

Ieder jaar bedenken tuinders nieuwe 'biologische bestrijders'. Zo zetten ze vogels in tegen rupsen, terwijl soms eenden rondlopen om slakken op te vreten. 't Blijft uitkijken, want poezen inzetten tegen eventuele muizen mag niet, omdat katten juist weer ziektes kunnen binnenbrengen.

Tegen virussen is eigenlijk niks te doen - om die te doden moet je de hele plant vernietigen. Virusziektes moet je daarom vooral zien te voorkómen.

Biologische oorlogvoering

De biologische bestrijding is permanent in ontwikkeling. Want er verschijnen telkens nieuwe plaagorganismen (insecten, schimmels, bacteriën). Of een bacteriepopulatie weet zichzelf zo te veranderen (muteren) dat een bepaald middel geen vat meer op hen heeft. Op microscopisch kleine schaal is daarom sprake van een eeuwigdurende biologische oorlogvoering met telkens nieuwe wapens en verdedigingen.

Tuinders zoeken daarom, samen met onderzoeksbedrijven, voortdurend naar nieuwe of betere methoden om ziektes en plagen te beteugelen.