karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Bio, eko, BD

De termen 'biologisch' en 'ecologisch' worden door elkaar heen gebruikt, ook al is dat misschien niet helemaal correct. 'Ecologisch' is in het algemeen werken volgens de natuur, terwijl 'biologisch' een beschermde, duidelijk omschreven term is.

bd-landbouwDan is er  ook nog de BD-landbouw, wat staat vooor biologisch-dynamisch. Dat is in zekere zin veel strenger. BD-boeren werken volgens de principes van de antroposofie.

Daarentegen is 'geïntegreerd' telen juist veel minder streng. Vrij samengevat betekent geïntegreerd telen: biologisch zolang het leuk is, en anders maar gewoon ouderwets spuiten.

Duurzaam

'Duurzaam' is al helemaal geen duidelijk omschreven term. Bijna iedereen mag die kreet gebruiken als hem dat goed uitkomt. Duurzaam betekent: zodanig werken dat het altijd zo kan blijven. Dus: geen (onherstelbare) schade aanrichten. In de praktijk blijft geen enkele teelt lang hetzelfde; omstandigheden wijzigen, dus ook de werkwijze.