karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Planten kunnen expres 'obesitas' krijgen

obesitas wortelsHet is Chinese wetenschappers gelukt om diverse planten genetisch zo te wijzigen dat ze 'obesitas' ontwikkelen. Bij onder meer rijst en aardappelen leidde dit tot een 50 procent hogere opbrengst. Curieus genoeg lukte dit door de planten te voorzien van dierlijke genen die bij de beesten obesitas veroorzaakt. Dit soort experimenten (dierlijke genen inbrengen bij planten) is in Europa verboden. Aldus meldt dagblad Trouw.

Het lijkt veelbelovend: planten die sneller groeien, meer wortels maken en een veel hogere opbrengst geven. Het is echter de vraag of dit in de praktijk wel haalbaar of nuttig is. Voor de extra groei moeten de planten extra voedsel uit de bodem halen, waardoor die grond extra snel uitgeput raakt óf van nog meer kunstmest moet worden voorzien. Opgevoerde groei zou ook heel best kunnen leiden tot een hogere ziektedruk.

Zie ook het wetenschappelijke artikel over dit onderwerp in Nature.