karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Aardappelen, veelzijdig en voedzaam

Suikerbieten groeien op ruim 70.000 ha. Eén bedrijf (Suikerunie) maakt daar witte suiker van. Suiker is goedkoper te maken van suikerriet, in tropische landen. Maar het was Napoleon die in 1806 besloot dat het vasteland van Europa niet afhankelijk moest zijn van suikerimport (vaak via Engeland), en daarom de bietenteelt stimuleerde.

Om goedkopere rietsuiker buiten de deur van de EU te houden, hielden de suikerboeren en -industrie er lang, met hulp van de EU, een vrij ingewikkeld prijssysteem op na. De Europese Commissie wilde die bescherming al jarenlang afbouwen. Sinds 2007 is daar een begin mee gemaakt. Maar boeren en industrie hebben een echte omvorming weten te rekken tot 2020.

In Nederland verbouwen rond de 9.000 boeren suikerbieten. Op een bepaald stuk grond wordt meestal de teelt van bieten afgewisseld met die van aardappelen, graan en soms groenten.

Informatie over dat systeem bij Suikerunie  of het Hoofdproductschap Akkerbouw (pdf).