karnemelk-roze
karnemelk is gezond

Akker- en tuinbouw

We spreken soms van 'akker- en tuinbouw'. Maar er zijn grote verschillen tussen die twee. Akkerland beslaat een flink deel van Nederland, maar is bedrijfseconomische bezien een marginale activiteit.Tuinbouw gebruikt veel minder grond, maar zet veel en veel meer geld om.

Akkerbouwers zouden financieel vaak beter af zijn als ze alles verkopen en hun geld op de bank zetten of zinvol beleggen. Gelukkig houden ze teveel van hun werk om te gaan rentenieren. En dus helpen ze producten en geld te genereren, en houden daarmee tegelijk het platteland economisch leefbaar.

Tuinbouw in de vollegrond lijkt op akkerbouw, maar vergt al een veel intensievere bewerking van grond en gewas.
akker-glasDe glastuinbouw verschilt enorm van de akkebouw: de investeringen, de productie en de omzet zijn vele malen hoger. Terwijl een akkerbouwer denkt in hectaren (ruim een voetbalveld groot) en tonnen oogst, rekent een glastuinder altijd in vierkante meters en kilo's.